Ulaşım Projeleri

-Kent içi yol, il yolu, otoyol ve devlet yolu projelendirme
-Demiryolu Projelendirme
-Alt Geçit ve Kavşak Projelendirme
-Taşınmaz Değerleme İşi
-Kamulaştırma
-Jeolojik Etüd ve Sondaj