İmar Planı ve Uygulamaları

- İmar planlarının sayısal ortama dönüştürülmesi
- Parselasyon planlarının hazırlanması
- 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması
- Yola Terk, Yeşil Alana Terk, Ayırma ve birleştirme Hizmetleri
- İrtifak Hakkı Kurulması
- Yeni yapılacak imar planlarının hazırlanması ve pafta çizimleri