Boru Hattı Projeleri

- Fizibilite
- En uygun güzergah tespiti
- Jeolojik Etüd Çalışmaları
- Şeritvari Halihazır Harita
- Kamulaştıma
- Özel Geçiş Projeleri
- Plan ve Profillerin Çıkartılması
- Arazi Değerlemesi
- Mekanik Projelerin Hazırlanması
-Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Görüşlerinin Araştırılması