Kent Bilgi Sistemi

- Şehir merkezleri yada yerleşim yerlerinin modern kent haline dönüştürülmesi çalışmaları
- Veri toplama ve değerlendirme çalışmaları 
- Güncelleme çalışmaları