Kontrollük ve Müşavirlik Hizmetleri

- Altyapı projeleri ve inşaat kontrollükleri
     *Ulaşım projeleri
     *İçme Suyu Projeleri
     *Kanalizasyon Projeleri
     *Enerji Nakil Hatları
     *Doğalgaz Boru Hattı Projelendirme
     *Gayrimenkul Müşavirliği
- Kamu arazilerinin tespiti ve ülke ekonomisine kazandırılması
- Mega (Büyük) projeler için ülke genelinde veri tespiti yapılması