CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)

- Coğrafi verilerin toplanması, işlenmesi ve analizleri
- Veritabanı ve tasarımı oluşturma
- Projelerin sayısallaştırılması
- Her türlü sayısal harita,plan ve projelerin istenilen ölçekte çizilmesi
- Farklı ölçeklerde, farklı doğruluklarda, farklı tekniklerle ve farklı zamanlarda yapılan haritaların birleştirilmesi