Arazi Toplulaştırması

- 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita üretimi
- Toprak etütlerinin yapılması
- Köyde sosyal araştırma
- Kadastral altlık ve tapu bilgilerinin toplanması
- Blokların belirlenmesi
- Hak sahipleriyle mülakatların yapılması
- Parselasyon
- Tescil ve tapu dağıtımı