Yol ve Sulama Kanalı İnşaatı

- Arazi toplulaştırması projeleri kapsamında tarla içi yol açılması
- Gerekli yerlerde menfez, şev, istinat duvarı inşası
- Sulama alanlarına uzak bloklar için su kanalları inşası