Taşınmaz Mal Değerlemesi

- Tapu Müdürlüklerinden Tapu Kayıtları ve emsal bedellerin çıkartılması 
- Kadastro Müdürlüklerinden kadastral altlık ve değişikliklerin tespiti 
- İl/İlçe Tarım Müdürlükleri ve Ziraat Odalarından Münavebe kayıtlarının tespiti 
- Belediyelerden İmar durumu ve emlak rayiç bedellerinin çıkartılması 
- Arazide tespit, aplikasyon, bilgi toplama ve resim çekimi 
- Ağaç ve müştemilat tespiti 
- Binaların çizimi ve bina ve ağaç bedel hesabı 
- Kıymet değer raporu oluşturma